Muziek lezen en schrijven

  • Posted on: 30 December 2015
  • By: bart

Muziek wordt dikwijls vergeleken met taal. Het heeft ook heel wat gelijkenissen. Net als taal kunnen we muziek 'spreken' door het uit te voeren, maar we kunnen het ook neerschrijven en lezen. Iedereen wil uiteraard meteen muziek uitvoeren maar meestal wordt men afgeschrikt door het leren lezen en neerschrijven van muziek.
Ik geef reeds lang gitaarlessen en ik start effectief met het uitvoerende gedeelte van het gitaarspel. Het gebruik van akkoorden geeft de cursist snel een leuk resultaat. Deze akkoorden worden met akkoorddiagrammen uitgebeeld en meestal met tabulatuur verduidelijkt. Ook dit is het lezen en neerschrijven van muziek maar bij sommigen zit de afkeer voor notenleer zo diep ingebakken dat de vergelijking tussen de tabulatuur en de klassieke partituur een brug te ver is, terwijl ze exact hetzelfde uitbeelden. Alleen de manier van noteren is anders. En wanneer het er echt op aankomt doet de partituur het zelfs beter dan de tabulatuur.
Niemand is verplicht om noten te leren lezen. Toch raad ik het iedereen aan. Ondanks de hulpmiddelen die de tabulatuur, akkoorddiagrammen, youtube-tutorials je bieden, het is net als in taal. Zolang je niet kan lezen, blijf je een analfabeet.
Beeld je in wat je zelf zou kunnen leren aan muziek wanneer je effectief noten kan lezen. Je zou meteen toegang hebben tot eeuwen aan muziek.

Hier heb ik een extra artikel geschreven met extra bedenkingen.