Het Vuur van Mondul

Wie het niet kan laten zich in verschillende vormen van creëren te verdiepen, probeert best een structuur te vinden als kapstok om er toch een beetje een overzicht van te krijgen. Daarom is het verhaal van 'Het Vuur van Mondul' een cruciaal gegeven geworden in het schrijven, tekenen, musiceren en zelfs programmeren.

Het verhaal op zich is de kern, de kapstok waar alle andere elementen aan worden opgehangen zodat er een duidelijke lijn in de schijn van willekeur komt. Een verhaal roept beelden, geuren, kleuren en klanken op die niet alleen in tekst maar ook in tekening, animatie, muziek en geluidscollages tot uitdrukking kunnen komen. Daarom is het plan opgevat een animatiefilm te maken.

'Het Vuur van Mondul' is al een hele tijd geleden geschreven tijdens de woelige tijden als puber en adolescent. Na jaren kwam het idee om dit verhaal als centraal gegeven te gebruiken in zowel muziek als beeld maar aan de tekst zelf werd niet verder gewerkt. De muziekgroepen Tana, Pia Fraus en zelfs de folkgroep Onder Invloed en tegenwoordig nog Awen hebben de geest van het verhaal gevoeld. Zelfs toen werd reeds aan 3D gewerkt. Het centrale gegeven, het verhaal op zich, werd niet in vraag gesteld.
Ondertussen zijn we grondiger te werk gegaan. Het verhaal wordt volledig uitgediept, herschreven, doordacht, het script is in evolutie en het storyboard groeit aan. Ondertussen wordt ook meer in 3D vormgegeven. Er zijn nu zelfs mensen specifiek aan de animatiefilm aan het werken.

Toch blijft het moeilijk dit idee uitgewerkt te krijgen zonder de hulp en steun van anderen. Het verhaal is ten eerste zeer diepgaand, de takenlijst lijkt eindeloos en de wereld van dit verhaal is zeer uitgestrekt. Het is gevuld met vele vreemdsoortige wezens die telkens een eigen cultuur met zich mee dragen en getekend zijn door een lang verleden waardoor ook een veelheid aan architectuur en kunst ontstaan is.

Om deze veelheid dan weer door te geven is besloten alles rond het verhaal vrij te geven. Het plan is om alle gemaakte materiaal publiek beschikbaar te maken zodat iedereen mee kan proeven, mee kan leren en aangezet kan worden tot creëren. Op deze manier kan Esmiltanië, de wereld die wij creëren, onze wereld op een bijna rechtstreekse manier raken.

Wie dit mee mogelijk wil maken mag me zeker contacteren.